Kunduppgifter (GDPR)

Vi följer GDPR gällande inhämtning och lagring av personuppgifter.

Kort sammanfattning
De uppgifter vi hämtar in är endast i syfte att kunna genomföra leveranser och ta emot/skicka betalningar. Inga uppgifter lämnas ut eller säljs vidare. Vi lagrar namn, adress, telefon, mail och IP adress.

Vill ni bli raderade ur vårt register skickar ni ett meddelande till info@esperlind.se om detta.


Personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. När du får dina personuppgifter registrerade vilket sker i samband med att ni registrerar era uppgifter för att beställa varor så har du rätt till viss information om hur vi behandlar dina personuppgifter.


Personuppgiftsansvarig

Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vill du komma i kontakt med oss för att ta del av dina uppgifter, ändra eller radera dessa så kontaktar du oss på info@esperlind.se.


Känsliga uppgifter

Vi lagrar inga personuppgifter som är att anse som känsliga.


Ändamål

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är för att kunna leverera de varor du beställer samt hantera betalningar och eventuella returer. Ha möjligheten att skicka ut nyhetsbrev och erbjudanden.


Uppgifter som kan utlämnas

Delar av dina personuppgifter kommer att lämnas ut till andra utvalda företag för att kunna leverera dina produkter. De uppgifter som lämnas till dessa är namn, adress och telefonnummer.


Säkerhet

Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.


Lagringstiden

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är kund eller så länge vi måste lagra dem pga skyldighet att följa svensk lag.


Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Du kan när som helst begära begära att få tillgång till information om dina personuppgifter. Du kan även begära att få personuppgifter ändrade eller raderade.

Skicka din begäran till info@esperlind.se.


Är du missnöjd med personuppgiftsbehandlingen har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål.